Visst är det lyckat och roligt när det vi säljer är riktigt intressant för mottagaren? Wildix har under november månad tillsammans med Telekom Idag kört en nyhetskampanj för våra produkter Wizyconf och vår lösning för Smart Working.

Så som världsläget är nu, då fler och fler jobbar hemma och förväntas göra det en bra tid framöver, är det viktigare än någonsin att komma fram till bra lösningar för medarbetare att enkelt kommunicera med varandra och era kunder. Våra lösningar finns till just för ni enkelt ska kunna bygga upp en organisation där distansarbete inte är ett problem som ska lösas eller något som görs hastigt vid sidan av, utan något som kan utgöra grunden i ert erbjudande till framtida medarbetare med hjälpa av smarta verktyg.