Vi kan alla bli bättre på att kommunicera – både internt och externt mot kunder och samarbetspartners. På Connect21 får du både teoretiska och praktiska kunskaper för att förbättra din digitala arbetsplats inom samarbete, kundmöte och kontoret. Under dagen får du ta del av lyckade case från verksamheter som lyckats, interagera med experter, utställare och deltagare.

Wildix väljer att även i år gå in och vara partner till evenemanget samt ställa ut i den virtuella scenen som byggs upp. Efter året som gått och den situation världen fortfarande befinner sig i är det än viktigare att vara med i de arenor och plattformar som finns för att driva näringslivet framåt.

Connect21 kommer att tv-sändas i en digital arena den 19 maj 2021. Ta chansen att vara med i denna häftiga heldag med fantastiska talare, proffsig produktion och välfylld utställning.

Kan du inte vänta så kontakta oss omgående.