Wildix-ratkaisuun siirtyminen johti tyytyväisempiin työntekijöihin Grant Thorntonilla

Sujuvampi kommunikaatiotapa loi stressittömämmän työympäristön

Rahoituslaitokset ovat perinteisesti mukautuneet uuteen teknologiaan muita toimialoja hitaammin. Uuden teknologian tien valinneet ovat nyt etulyöntiasemassa muutosmyönteisen asenteensa ansiosta.
Grant Thornton
Grant Thornton on yksi maailman johtavista itsenäisistä tilintarkastus- ja konsultointiyrityksistä, joka tarjoaa vakuutus-, vero- ja neuvontapalveluja yksityisyrityksille, yleisen edun kannalta merkittäville yhteisöille ja julkisen sektorin yhteisöille. Yrityksen monimutkaisen rakenteen ja useiden eri puolella maailmaa sijaitsevien toimistojen vuoksi optimaalinen viestintä on ensiarvoisen tärkeää työn suorittamista varten.
Revico Grant Thornton halusi parantaa yrityksen viestintää. Koska jokainen Grant Thorntonin toimisto on oma yksikkönsä, ne päättävät itsenäisesti oman viestintänsä järjestelyistä ja hoitamisesta, minkä johdosta käytetyt ratkaisut eivät ole keskitettyjä. Helsingin toimisto tarvitsi ratkaisun, joka tekisi työntekijöistä liikkuvia ja mukautuvia, eikä sitoisi heitä tiettyyn sijaintiin tai edes tiettyyn laitteistoon.
Peter Åhman, Partner at Revico Grant Thornton Oy

Wildixiin siirtyminen on johtanut työntekijöiden tyytyväisyyden paranemiseen ja stressittömämpään työympäristöön. Yleinen mieliala ja asenteet ovat muuttuneet huomattavasti Wildixin käyttöönoton ansiosta.

Peter Åhman, Revico Grant Thornton Oy:n Osakas
Pilviratkaisu, jossa toimiston työntekijät voivat soittaa puheluita sijainnistaan riippumatta oli oikea ratkaisu Grant Thorntonin Helsingin toimistolle. Tämä oli selvästi sujuvampi tapa hoitaa sisäistä viestintää, joka ei ole sidottu fyysiseen sijaintiin tai laitteistoon. Revico Grant Thorntonin tavoite saavutettiin käyttämällä verkkopohjaista Collaboration-työkalua, joka helpottaa sekä sisäistä että ulkoista viestintää. Asennusprosessi ja Helsingin toimiston 70 työntekijän perehdyttäminen sujuivat tehokkaasti ilman viiveitä viestinnässä tai palvelujen toimittamisessa.
Grant Thornton - Wildix case study
Koska työnteko on nyt helpompaa, ovat työkaverit tyytyväisempiä ja työpäivä sekä työympäristö on vähemmän stressaava. Myös työn ja yksityiselämän tasapaino on parantunut, minkä johdosta Helsingin toimisto suositteleekin Wildix-ratkaisun käyttöönottoa myös muille Grant Thorntonin toimistoille.
Työkavereiden välisen viestinnän tultua helpommaksi, myös viestintä asiakkaiden kanssa on parantunut, joka on johtanut kaikkien osapuolten kannalta ammattimaisempaan ja miellyttävämpään kokonaiskokemukseen.

Ratkaisun toimitti Wildix Partner

Elena Yhtiöt Oy logo
Elena Yhtiöt Oy
Vänrikinkuja 2, 02600 Espoo, Finland
Ari Seppänen
+358 (10) 400 57 00
elena.fi

Löytää Wildix -kumppani

Valitse Wildix -kumppani, joka auttaa sinua kasvamaan ensimmäisellä yrityskommunikaatioratkaisulla, joka on suunniteltu kasvattamaan liikevaihtoasi lisäämällä myyntiä.